FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उत्तरगया गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७४/७५ 09/03/2018 - 12:26 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 09/03/2018 - 12:22 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधी ७४/७५ 09/03/2018 - 12:20 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधी.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 08/31/2018 - 12:38 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 11:42 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 14:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन ७४/७५ 02/20/2018 - 10:22 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages