FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक नं ५० काे निर्णय

७८/७९ 09/24/2021 - 15:36 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ५० को निर्णय.pdf

दशौ गाउँसभाको निर्णय

७७/७८ 06/25/2021 - 11:48 PDF icon gaun sabha nirnaya.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ४९

७७/७८ 06/21/2021 - 15:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४९.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३५ काे निर्णय

७६/७७ 04/27/2021 - 14:51 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ३५ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४७ काे निर्णय

७७/७८ 04/27/2021 - 14:48 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ४७ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३२ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:20 PDF icon ३२ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३१ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:19 PDF icon ३१ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २९ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:18 PDF icon २९ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २८ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:16 PDF icon २८ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २७ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:15 PDF icon २७ औ बैठक.pdf

Pages