FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक नं ५० काे निर्णय

७८/७९ 09/24/2021 - 15:36 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ५० को निर्णय.pdf

दशौ गाउँसभाको निर्णय

७७/७८ 06/25/2021 - 11:48 PDF icon gaun sabha nirnaya.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ४९

७७/७८ 06/21/2021 - 15:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४९.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४७ काे निर्णय

७७/७८ 04/27/2021 - 12:48 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ४७ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४६ काे निर्णय

७७/७८ 04/26/2021 - 12:09 PDF icon ४६ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४५ काे निर्णय

७७/७८ 04/25/2021 - 12:12 PDF icon ४५ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४४ काे निर्णय

७७/७८ 04/24/2021 - 12:11 PDF icon ४४ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४३ काे निर्णय

७७/७८ 04/23/2021 - 12:13 PDF icon ४३ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४२ काे निर्णय

७७/७८ 04/22/2021 - 12:23 PDF icon ४२ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४१ काे निर्णय

७७/७८ 04/21/2021 - 12:25 PDF icon ४१ औ बैठक.pdf

Pages