FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद वडा ईमेल फोन नं
उपेन्द्र लम्साल अध्यक्ष Lamsalupendra209@gmail.com ९८५१२४३१९६
बम बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष
केशर बहादुर वुलुन वडा अध्यक्ष
इश्वर बहादुर थापा वडा अध्यक्ष ९८६०६८६४२४