FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाल बिकास सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 09/09/2022 - 11:04

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 02/09/2022 - 15:16 PDF icon notice adv 4x22 cc uttargaya gaupalika rasuwa.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 02/09/2022 - 13:53 PDF icon notice adv 3x13 cc uttargaya gaupalika.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/18/2021 - 10:37

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/10/2021 - 11:03

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 10:39 PDF icon IMG_0001.pdf

शिलबन्दी वोलपत्र आह्वान गरीएको सूचना ।

७७/७८ 12/30/2020 - 11:11

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 12/28/2020 - 13:29 PDF icon scan.pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 04/12/2020 - 10:12

शिलबन्दी वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 14:39 PDF icon सार्वजनिक निर्माण.pdf

Pages