FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/18/2021 - 10:37

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 02/10/2021 - 11:03

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 01/20/2021 - 10:39 PDF icon IMG_0001.pdf

शिलबन्दी वोलपत्र आह्वान गरीएको सूचना ।

७७/७८ 12/30/2020 - 11:11

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 12/28/2020 - 13:29 PDF icon scan.pdf

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७६/७७ 04/12/2020 - 10:12

शिलबन्दी वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 14:39 PDF icon सार्वजनिक निर्माण.pdf

शिलबन्दी वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 14:36 PDF icon प्रदेश योजना.pdf

पुन: वालुवाकाे लिलाम बढाबढ सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 12/15/2019 - 11:49

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/15/2019 - 11:46

Pages