FAQs Complain Problems

८०/८१

५० प्रतिशत अनुदानमा मौरिपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( दुग्ध उत्पादन सामाग्री खरिद)

लम्पी स्किन रोगबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

बाख्रापालन प्रवद्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

हलेदो (बेसार) तथा रैथानेबाली(कोदो, फापर, सिमि) प्रशोधन र बजारीकरण गर्नको लागि सहकारीहरुलाई जारी सूचना ।

चिस्यान केन्द्रमा विउ आलु भण्डारणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

कार्यपालिका वैठक नं ९० र ९१ काे निर्णय

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दैनिक ज्यालादारीमा अभ्यंगकर्ता कर्मचारी आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

गाउँपालिका भित्रका दलित उद्ममीहरुलाई कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तीहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना (सि.वि.आर) सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

३५ दिने सूचना सम्बन्धमा ।

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग नियन्त्रण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

गाउँसभा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।( Khalte Basti and Dhunge Basti Samrakshyan )

मेलमिलापकर्ता सुचिकृत तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages