FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
व्यावसायिक कृषकका लागि दुध उत्पादन तथा विक्रिमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि २०८० ८०/८१ PDF icon उत्पादनमा आधारीत अनुदान दुध.pdf
सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग नियन्त्रण ८०/८१ PDF icon सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग नियन्त्रण.pdf
उत्तरगया कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका ८०/८१ PDF icon उत्तरगया कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका.pdf
छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ PDF icon CCF12212023_0002.pdf
बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ PDF icon CCF12212023.pdf
बाल क्लव गठन, परिचालन तथा दर्ता कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ PDF icon CCF12212023_0001.pdf
बाल संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ PDF icon CCF12142023_0001.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ PDF icon CCF12142023.pdf
उत्तरगया गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखा अन्तरगत कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon CCF09112023_0008.pdf

Pages