FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/24/2020 - 18:20 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७७.pdf
एम्बलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, 2076 ७६/७७ 04/09/2020 - 15:06 PDF icon Ambulance Karyabidhi.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी उत्तरगया गाउँपालिकाको मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 15:03 PDF icon Rahat Sambandhi Karyabidhi.pdf
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 12/03/2019 - 11:44 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:56 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७६ ७५/७६ 07/15/2019 - 23:46 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७६.pdf
उत्तरगया क्षेत्र विकास कोष गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 10:59 PDF icon उत्तरगया क्षेत्र विकास कोष गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५.pdf
उत्तरगया जलश्रोत कार्यबिधी, २०७५ ७५/७६ 12/20/2018 - 15:29 PDF icon उत्तरगया जलश्रोत कार्यबिधी, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 11:59 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
उत्तरगया गाउँपालिका मर्मत सम्भार बिशेष कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/19/2018 - 11:56 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिका मर्मत सम्भार बिशेष कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages