FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ PDF icon CCF12212023_0002.pdf
बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ PDF icon CCF12212023.pdf
बाल क्लव गठन, परिचालन तथा दर्ता कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ PDF icon CCF12212023_0001.pdf
बाल संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ PDF icon CCF12142023_0001.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ PDF icon CCF12142023.pdf
उत्तरगया गाउँपालिका पूर्वाधार विकास शाखा अन्तरगत कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon CCF09112023_0008.pdf
अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने सेवा, सुविधा र सर्तका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon CCF09112023_0006.pdf
उत्तरगया क्षेत्रविकास कोष ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon CCF09112023_0007.pdf
रोजगार संवाद मञ्च गठन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon CCF09112023_0009.pdf
बाल अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा संवर्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८० ८०/८१

Pages