FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय पत्र वितरण कार्यविधी , २०७५ ७५/७६ 01/01/2021 - 11:36 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय पत्र वितरण कार्यविधी , २०७५.pdf
वन ऐन, २०७६ ७५/७६ 12/17/2020 - 13:20 PDF icon वन ऐन, २०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 15:07 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको सहकारी , २०७६.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 14:54 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी, २०७६.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 13:35 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण कार्यविधि,२०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 13:12 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन , २०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 13:04 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन , २०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ 12/03/2020 - 12:06 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६.pdf
उत्तरगया धाम क्षेत्र विकास कोष गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 12/03/2020 - 11:57 PDF icon उत्तरगया क्षेत्र विकास कोष गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५.pdf
उत्तरगया गाउँ कार्यपालिकाको वैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७५/७६ 12/03/2020 - 11:54 PDF icon उत्तरगया गाउँ कार्यपालिकाको वैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf

Pages