FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संचितकोषबाट विनियोजन हुने अनुमानका खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत विवरण २०८०/०८१

८०/८१ 09/11/2023 - 16:33 PDF icon CCF09112023_0005.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।

७९/८० 06/30/2023 - 13:43 PDF icon CCF06302023_0004.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ।

८०/८१ 06/30/2023 - 13:32 PDF icon CCF06302023_0003.pdf

आ ब २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 09/09/2022 - 12:55 PDF icon Budget 2079-080.pdf

उत्तरगया गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/26/2022 - 12:57 PDF icon Fiscal year 079-80 Program.pdf

आ‍.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको अनुमान ।

७८/७९ 08/12/2021 - 17:58 PDF icon redbook2078.pdf

वजेट वक्तब्य २०७८

७७/७८ 07/04/2021 - 10:47 PDF icon बजेट बक्तव्य, २०७८.pdf

आव २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 12:13 PDF icon niti karyakram 2078.pdf

उत्तरगया गाउँपालिकाको रातो किताब २०७७-०७८

७७/७८ 07/24/2020 - 18:35 PDF icon रातो किताव २०७७-०७८.pdf

उत्तरगया गाउँपालिकाको आ व २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य ।

७६/७७ 06/30/2020 - 12:58 PDF icon आ व २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्य.pdf

Pages