FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

माधव प्रसाद अर्याल

अध्यक्ष

mdhvaryal@gmail.com 9851059550

चमेली गुरुङ

उपाध्यक्ष

chameligurung55@gmail.com 9851143196

मारसिङ तामाङ

वडा अध्यक्ष

9861283461

टुकु प्रसाद सुवेदी

वडा अध्यक्ष

9851174056

लाल बहादुर तामाङ लामा

वडा अध्यक्ष

9744093893,9851171008

अमर बहादुर बुलुन

वडा अध्यक्ष

9840914698

यमनाथ आचार्य

वडा अध्यक्ष

9851220828

बुटी तामाङ

वडा सदस्य

9861608072

ज्ञानु विश्वकर्मा

वडा सदस्य

9841012848

डिण्डुप तामाङ

वडा सदस्य

9869227096

सन्च घले

वडा सदस्य

9840863806

शान्ती माया तामाङ

वडा सदस्य

9803346733

सुन्तली दमाई

वडा सदस्य

9765302361

होम बहादुर तामाङ

वडा सदस्य

9861711497

दिल बहादुर तमाङ

वडा सदस्य

9863315348

सुष्मा घले

वडा सदस्य

9843382998

सुनिता सुनार

वडा सदस्य

9742874791

बम बहादुर गुरुङ्ग

वडा सदस्य

9848759241

सुमित्रा पौडेल

वडा सदस्य

9860735753

पुतलि विश्वकर्मा

वडा सदस्य

9841007815

प्रताप सिंह बुलुन

वडा सदस्य

9841136840

वासुदेव न्यौपाने

वडा सदस्य

9841083632

निर्मला श्रेष्ठ

वडा सदस्य

9843256992

देउती विश्वकर्मा

वडा सदस्य

9749422305

ओम प्रसाद आचार्य

वडा सदस्य

9862260861

पुर्ण बहादुर घले

कार्यपालिका सदस्य

9842944177

राम बहादुर विश्वकर्मा

कार्यपालिका सदस्य

9861581917