FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक नं ३५ काे निर्णय

७६/७७ 04/27/2021 - 14:51 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ३५ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४७ काे निर्णय

७७/७८ 04/27/2021 - 14:48 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ४७ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३२ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:20 PDF icon ३२ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३१ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:19 PDF icon ३१ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २९ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:18 PDF icon २९ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २८ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:16 PDF icon २८ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २७ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:15 PDF icon २७ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २६ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:15 PDF icon २६ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २५ काे निर्णय

७६/७७ 04/15/2021 - 13:14 PDF icon २५ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं २४ काे निर्णय

७५/७६ 04/15/2021 - 13:14 PDF icon २४ औ बैठक.pdf

Pages