FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक नं ४७ काे निर्णय

७७/७८ 04/27/2021 - 12:48 PDF icon कार्यपालिका वैठक नं ४७ को निर्णय.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४६ काे निर्णय

७७/७८ 04/26/2021 - 12:09 PDF icon ४६ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४५ काे निर्णय

७७/७८ 04/25/2021 - 12:12 PDF icon ४५ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४४ काे निर्णय

७७/७८ 04/24/2021 - 12:11 PDF icon ४४ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४३ काे निर्णय

७७/७८ 04/23/2021 - 12:13 PDF icon ४३ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४२ काे निर्णय

७७/७८ 04/22/2021 - 12:23 PDF icon ४२ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४१ काे निर्णय

७७/७८ 04/21/2021 - 12:25 PDF icon ४१ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ४० काे निर्णय

७७/७८ 04/20/2021 - 12:25 PDF icon ४० औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३९ काे निर्णय

७७/७८ 04/19/2021 - 13:05 PDF icon ३९ औ बैठक.pdf

कार्यपालिका वैठक नं ३८ काे निर्णय

७६/७७ 04/18/2021 - 13:06 PDF icon ३८ औ बैठक.pdf

Pages