FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ‍‍. व. २०७९/०७९ पहिलो,दोस्रो त्रैमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही । ७९/८० Wednesday, February 15, 2023 - 14:58 PDF icon social security 2079-2080.pdf
आ‍‍. व. २०७८/०७९ पहिलो,दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही । ७८/७९ Wednesday, February 15, 2023 - 14:57 PDF icon social security 2078-2079.pdf
आ‍‍. व. २०७७/०७८ पहिलो,दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही । ७८/७९ Wednesday, April 20, 2022 - 11:12 PDF icon 2077-2078.pdf
आ‍‍. व. २०७६/०७७ पहिलो,दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही । ७६/७७ Friday, July 24, 2020 - 12:54 PDF icon SSNP Beneficiary Payment Report 2076-77.pdf
आ‍‍ व २०७५/०७६ दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही । ७५/७६ Tuesday, October 22, 2019 - 15:40 PDF icon 2075-2076 SSA.pdf