FAQs Complain Problems

७९/८०

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

उत्तरगया गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण घर अभिलेखिकरण गरिसक्नेबारे सूचना ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न पेश भएका आशयपत्रदाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।