FAQs Complain Problems

७९/८०

चमेना गृह सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य ।

दस्तावेज: 

आ व २०७९।०८० को अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

गाउँसभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

गाई/भैसी ओसारपसार कार्य स्थगितका लागि कृषक तथा व्यापारीहरुमा जरुरी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी गाउँपालिकाको सूचना ।

अमेरिकी फौजी किरा (Fall Army worm) नियन्त्रण सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह कक्षा - ५ को गाउँपालिका स्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

चिस्यान केन्द्रमा विउ आलु भण्डारणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशीलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

छात्रवृत्ति विवरणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages