FAQs Complain Problems

७९/८०

चिस्यान केन्द्रमा विउ आलु भण्डारणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशीलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

छात्रवृत्ति विवरणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । ( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

उत्तरगया गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण घर अभिलेखिकरण गरिसक्नेबारे सूचना ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न पेश भएका आशयपत्रदाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

FRA Report आ ब २०७८-०७९

दस्तावेज: 

LISA Report आ व २०७८-०७९

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(गोगने ब्राकु खानेपानी निर्माण)

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजि क्षेत्र/गैरसरकारी संघ/सस्थाका लागि आशय -पत्र आह्वानको सूचना ।

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

पशु चिकित्सा औषधि खरीद र आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(खोजिखोला देखी दलढुंगा सडक निर्माण)

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

पि पि आर रोग विरुद्दको सप्ताहव्यापी खोप अभियान संचालन हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयपत्र दाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।( गोगने ब्रागु खानेपानी योजना वडा नं १ र खोजिखोला दलढुङ्गा सडक निर्माण वडा नं १)

दस्तावेज: 

आ.ब. २०७९/०८० योजना सम्झौता मिति र समय सम्बन्धमा ।

Pages