FAQs Complain Problems

७८/७९

कार्यपालिका वैठक नं ५० काे निर्णय

एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

चमेना गृह संचालन सम्बन्धि सूचना ।

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

नदिजन्य पदार्थमा रोक लगाइएको सूचना ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

अत्यावश्यक बाहेकको सेवा असार ९ र १० गते प्रभावित हुने बारेको सूचना ।

श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यू, कार्यपालिका बैठक उपस्थिति सम्बन्धमा ।

उत्तरगया गाउँपालिका परिसर भित्र क्यान्टिन संचालनका लागि सुचना आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु, गाउँसभामा उपस्थित हुने बारे ।

आ.व. २०७८/०७९ को भुक्तानीको समयसीमा सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७८/०७९ को भुक्तानीको समयसीमा सम्बन्धमा ।

आ व २०७७/०७८ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FIDUCIARY RISK ASSESSMENT को नतिजा

दुधालु पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

क्षमता विकास योजना तर्जुमा कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

हलुका सवारी चालक प्रारम्भीक सुचि प्रकाशन साथै प्रयाेगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना

सवारी साधन सम्बन्धमा ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

पालिकासँग किसान कार्यक्रममा छनौट भएको नामावली सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दुधालु पशु विमा कार्यक्रममा सहभागीको लागि विमा कम्पनीहरुलाई आह्वान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा विविधिकरण गर्न समुह सहकारी तथा डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामान ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम छनौट सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

साना सिँचाई कार्यक्रममा छनौट भएका कर्षकको नामावली

दस्तावेज: 

प्रस्तावनामा आधारित किसान लक्षित कार्यक्रममा छनौट भएको नामावली ।

दस्तावेज: 

Pages