FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 12/02/2020 - 11:22 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 12/02/2020 - 11:21 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
लकडाउनमा कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता (सावधानी) ७७/७८ 12/02/2020 - 11:20 PDF icon कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता (सावधानी).pdf
विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७६ ७५/७६ 12/02/2020 - 11:06 PDF icon विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७४ ७४/७५ 12/02/2020 - 10:57 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७४.pdf
होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ ७६/७७ 12/02/2020 - 10:56 PDF icon होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी उत्तरगया गाउँपालिकाको मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 15:03 PDF icon Rahat Sambandhi Karyabidhi.pdf
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 12/03/2019 - 11:44 PDF icon रोजगार संयोजकको पदपुर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:56 PDF icon उत्तरगया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७६.pdf
उत्तरगया जलश्रोत कार्यबिधी, २०७५ ७५/७६ 12/20/2018 - 15:29 PDF icon उत्तरगया जलश्रोत कार्यबिधी, २०७५.pdf

Pages