FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 03/26/2023 - 16:25

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न पेश भएका आशयपत्रदाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 03/16/2023 - 11:49 PDF icon aasya.pdf, PDF icon tor.pdf

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(गोगने ब्राकु खानेपानी निर्माण)

७९/८० 03/01/2023 - 11:58 PDF icon notice.pdf

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजि क्षेत्र/गैरसरकारी संघ/सस्थाका लागि आशय -पत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/28/2023 - 15:04

पशु चिकित्सा औषधि खरीद र आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/26/2023 - 15:25 PDF icon sealed quatation.pdf

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(खोजिखोला देखी दलढुंगा सडक निर्माण)

७९/८० 02/24/2023 - 13:09 PDF icon Aarthik12-Fagun-2079 (2).pdf

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयपत्र दाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 01/24/2023 - 12:19 PDF icon notice.pdf

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।( गोगने ब्रागु खानेपानी योजना वडा नं १ र खोजिखोला दलढुङ्गा सडक निर्माण वडा नं १)

७९/८० 01/14/2023 - 14:41 PDF icon notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (माझगाउँ भट्ट टोल उपल्लो पौवा सडक मर्मत )

७९/८० 01/08/2023 - 13:12 PDF icon माझगाउँ भट्ट टोल उपल्लो पौवा सडक मर्मत आशय सूचना.pdf

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र / गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आह्वानको सूचना ।

७९/८० 01/08/2023 - 13:05 PDF icon sajhedari.pdf

Pages