FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ व २०८०/०८१ को वित्तिय प्रगती सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको २० वर्षे गुरुयोजना

दस्तावेज: 

भुक्तानी वन्द हुने सम्बन्धमा।

अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना

श्रमाधान रोजगार मेला २०८१ मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा मौरिपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( दुग्ध उत्पादन सामाग्री खरिद)

लम्पी स्किन रोगबारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

बाख्रापालन प्रवद्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

हलेदो (बेसार) तथा रैथानेबाली(कोदो, फापर, सिमि) प्रशोधन र बजारीकरण गर्नको लागि सहकारीहरुलाई जारी सूचना ।

चिस्यान केन्द्रमा विउ आलु भण्डारणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दैनिक ज्यालादारीमा अभ्यंगकर्ता कर्मचारी आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

गाउँपालिका भित्रका दलित उद्ममीहरुलाई कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तीहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना (सि.वि.आर) सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिमा आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

३५ दिने सूचना सम्बन्धमा ।

कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग नियन्त्रण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

गाउँसभा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।( Khalte Basti and Dhunge Basti Samrakshyan )

मेलमिलापकर्ता सुचिकृत तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दुध उत्पादनका लागि आवश्यक सामाग्री अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

सूचना ।

न्यूनतम रोजगारिमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

उत्तरगया गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेविज रोग नियन्त्रण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।

आ व २०७९/०८० को LISA को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages