FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८०-८१

उत्तरगया गाउँपालिका भित्रको भुउपयोग क्षेत्र सम्बन्धी विवरण ।

दस्तावेज: 

बाबु आमा विहीन बालबालिका संरक्षणको लागि उत्तरगया गाउँपालिकाद्वारा जारी सूचना ।

दस्तावेज: 

दुधालु पशु बीमा कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदान सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दुधालु पशु विमा कार्यक्रमको लागि विमा कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव सम्ब्नधी सूचना ।

प्राविधिक सहायक अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक को प्रारम्भिक सूचि तथा परिक्षा मिति प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

चमेना गृह सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ व २०७९।०८० को अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

गाउँसभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

गाई/भैसी ओसारपसार कार्य स्थगितका लागि कृषक तथा व्यापारीहरुमा जरुरी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी गाउँपालिकाको सूचना ।

अमेरिकी फौजी किरा (Fall Army worm) नियन्त्रण सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह कक्षा - ५ को गाउँपालिका स्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

चिस्यान केन्द्रमा विउ आलु भण्डारणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशीलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

छात्रवृत्ति विवरणका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । ( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

उत्तरगया गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण घर अभिलेखिकरण गरिसक्नेबारे सूचना ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न पेश भएका आशयपत्रदाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages