FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बाल बिकास सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सट्टा शिक्षक तथा सट्टा बाल बिकाश सहजकर्ताकाे लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नेत्र सहायक र आँखा सहायककाे प्रारम्भिक सूची तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।

निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्ने/नगर्ने उम्मेद्वारको विवरण सम्ब्नधमा ।