FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बर्खे आलुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको आवेदन पेश सम्बन्धि सूचना ।

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा हुने कार्यक्रमको माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव माग सम्बन्धमा ।

प्रजनन् योग्य बोका तथा रागो वितरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

Pages