FAQs Complain Problems

७५/७६

कार्यपालिका वैठक नं २४ काे निर्णय

दस्तावेज: 

वन ऐन, २०७६

दस्तावेज: 

पुनः गणक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

सुपरिबेक्षकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

द्वन्द प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धि सूचना

सुपरिबेक्षक र गणककाे लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सुपरिबेक्षक र गणककाे परिक्षा लिने सम्बन्धि सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

दस्तावेज: 

उत्तरगया गाउँपालिकाको हालसम्म आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

सुपरिबेक्षक र गणक करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

उत्तरगया गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालन हुने बारे ।

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रस्तावनामा आधारित अध्यक्ष साना किसान कृषक उत्थान सम्बन्धि कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

उत्तरगया धाम संरक्षण वोलपत्र आव्हानकाे म्याद थप गरिएको

"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई बिध्यालय पुर्याऔ"

सार्बजनिक बोलपत्रको सूचना

सार्बजनिक बोलपत्रको सूचना

लेखा परिक्षकको लागि निबेदन माग गरिएको बारे ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी कार्ययोजना

Pages