FAQs Complain Problems

७५/७६

सुपरिबेक्षक र गणककाे लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सुपरिबेक्षक र गणककाे परिक्षा लिने सम्बन्धि सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

दस्तावेज: 

उत्तरगया गाउँपालिकाको हालसम्म आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अध्यावधिक जानकारी

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

Pages