FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयपत्र दाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।( गोगने ब्रागु खानेपानी योजना वडा नं १ र खोजिखोला दलढुङ्गा सडक निर्माण वडा नं १)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (माझगाउँ भट्ट टोल उपल्लो पौवा सडक मर्मत )

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र / गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

ढुङ्गे कर्मीडाँडा खानेपानी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना