FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

शिलबन्दी वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना ।

शिलबन्दी वाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना ।

दस्तावेज: 

पुन: वालुवाकाे लिलाम बढाबढ सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानको सूचना ।

निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Pages