FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( दुग्ध उत्पादन सामाग्री खरिद)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।(Khalte Basti and Dhunge Basti Samrakshyan)

दस्तावेज: 

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।(Upgrading of Pairebesi Kuwapani Bhalayadanda Manigaun Road Uttargaya 4)

दस्तावेज: 

वोलपत्र(Upgrading of Pairebesi Kuwapani Bhalayadanda Manigaun Road Uttargaya 4) आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।(Gattikhola Muhan gari Ghaderidanda Bhadaure Siruchet WSP, Uttargaya 1)

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।(Construction of Ward no. 3 Office Building, Thulogaun)

वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशीलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (Salim Bhitta Landslide mitigation work Ward no. 3)

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना । ( Supply & installation of solar streetlight in Ward 1, 2, 3, 4, 5)

वोलपत्र आह्वानको सूचना । (सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ भवन वडा नं १)

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न पेश भएका आशयपत्रदाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(गोगने ब्राकु खानेपानी निर्माण)

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजि क्षेत्र/गैरसरकारी संघ/सस्थाका लागि आशय -पत्र आह्वानको सूचना ।

पशु चिकित्सा औषधि खरीद र आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(खोजिखोला देखी दलढुंगा सडक निर्माण)

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयपत्र दाताको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।( गोगने ब्रागु खानेपानी योजना वडा नं १ र खोजिखोला दलढुङ्गा सडक निर्माण वडा नं १)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (माझगाउँ भट्ट टोल उपल्लो पौवा सडक मर्मत )

साझेदारी कृषि तथा पशु विकास उद्यमशिलता परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र / गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

ढुङ्गे कर्मीडाँडा खानेपानी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

(Upgrading of Majhgau-Bhatta tole-Upallopauwa-Betini Road Section (1),Construction of Incomplete Dhunge Karmidanda Khanepani Yojana Ward no. 4) माझगाउँ–भट्टा टोल–उपल्लोपौवा–बेतिनी सडकखण्डको स्तरोन्नति र ढुङ्गे कर्मिडाँडा खानेपानी योजना बाँकि निर्माण वडा

करेली र छिमेर ट्रेल ब्रिजको नयाँ निर्माणको स्टील पार्ट्स निर्माण र आपूर्तिको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

बाल बिकास सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

Pages