FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्बजनिक बोलपत्रको सूचना

वेागटिटार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी वेालपत्र आह्वानकेा सूचना

आवश्यक नि:शुल्क विवरण गरिने औषधी तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना

ल्याप्टप र प्रिन्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

HDP पाइप खरिद सम्बन्धि सूचना

Pages